Inför flytten

Vem utför en pianoflytt i Stockholm?

Då Stockholm är en stad i ständig rörelse och expansion rent befolkningsmässigt så innebär detta att det i svalvågorna av detta uppkommit väldigt många öppningar för finurliga företagare. Här menar vi alltså att det – tack vare den ständiga inflyttningen av människor till Stockhom samt även flyttande mellan de som redan är bosatta i staden – öppnats möjligheter som ingen tidigare tänkt på. Här kan det alltså handla om att företag inom städning, flyttning och annat börjar nischa in sig på speciella områden och där hitta just en del som gör att företaget i fråga kan ta del av den den marknad som finns i Stockholm.

Ett städföretag i Stockholm kanske specialiserar på just flyttstädning medan en flyttfirma riktar in sig på att flytta tyngre saker som andra inte klarar av att genomföra. Man hittar alltså en del av sitt område där man kan vara ensam och ha lite av ett monopol och kan man i Stockholm som flyttfirma plöstligt erbjuda sina kunder exempelvis hjälp med en pianoflytt – ja, då är man plötsligt intressant för de många musikanter som finns i staden och som behöver flytta. Här handlar det alltså inte enbart om just pianoflytt utan det är mer själva tanken av att kunna erbjuda något som ingen annan har tänkt på bland konkurrenterna i Stockholm och därmed också öppnat upp en ny marknad för sitt företag.

Att då skriva att man erbjuder hjälp med exempelvis en pianoflytt tar ju inte på något sätt bort det primära för flyttfirman – att flytta – utan ger bara ytterligare en möjlighet till fler jobb och uppdrag i Stockholm. Detsamma gäller alltså städföretag som riktar in sig på exempelvis kontorsstädning, flyttstädning eller städning av olika verkstäder – man söker upp ett område och försöker att vara så ensam som möjligt om just detta under en längre tid.

Naturligtvis kommer man någon gång att tvingas möta konkurrens och se att en annan flyttfirma i Stockholm även den erbjuder hjälp med exempelvis en pianoflytt – men att vara först på marknaden ger ofta ett försprång då man kan ge referenser samt har en vana att utföra jobbet i fråga. Om det sedan handlar om en pianoflytt elelr en kontorstädning i Stockholm spelar mindre roll – huvudsaken är man hinner först till en egen nisch och därmed får ett övertag mot sina konkurrenter.

Är det dyrt att få hjälp med en pianoflytt i Stockholm?

Så länge man som företagare i Stockholm är först med någonting så har man ju också den delikata möjligheten att själv bestämma priset för de tjänster man erbjuder – utan att ta hänsyn till konkurrenterna. En pianoflytt kan alltså innebära ett väldigt tillskott i en företagares kassa så länge denne är ensam inom området.

Dyker det upp en konkurrent som erbjuder samma tjänster så måste man dock som företagare i Stockholm vara flexibel och snabbt kunna anpassa priset för denna pianoflytt innan det nya företaget hinner ta alltför stor del av marknaden i fråga. Återigen – detta gäller alltså alla branscher och inte bara flyttfirmor med fokus på just en pianoflytt. Det kan handla om vad som helt och inom vilket område som helst – i Stockholm är flexibilitet oerhört viktigt för en företagare.

28 Jul 2017