Inför flytten

Ta hjälp med tunga lyft

Dags att flytta? I samband med en flytt så kan vissa saker komma att innebära större utmaningar än vad man själv mäktar med. Har du exempelvis ett piano, ett kassaskåp eller en bokhylla som väger mycket - ja, då har du också en gigantiskt utmaning framför dig.

Tunga lyft är speciella sett till att de dels kan innebära faror för det som lyfter och sett till att föremålen som ska förflyttas även de kan komma att skadas. Lösningen är att ta professionell hjälp och anlita ett företag med kompetens inom tunghantering och med tunga lyft som en specialitet.

Ta hjälp med tunga lyft

Det kan ske fruktansvärda olyckor vid tunga lyft. I synnerhet om det handlar om lyft som ska ske via trappor och då personerna som bär först kan hamna i kläm som en följd av att de ovan tappar greppet. Handlar det om en bokhylla eller ett kassaskåp så kan man också räkna ut vilka konsekvenser som det kan komma att handla om.

Ser man till hur företag som arbetar med tunga lyft hanterar sådana situationer så sätter de alltid säkerheten först och ser alltid till att arbeta utifrån en noggrann riskanalys: man tar aldrig onödiga risker och man behandlar alla uppdrag med samma fokus.

Varje uppdrag behandlas unikt

Det kan innebära att vissa lyft inte sker manuellt utan där man istället säkrar området utanför för att lyfta med en kranbil. Att lyfta tungt med ren muskelkraft kommer även det att kräva utrustning - och god kommunikation. Lyften sker ofta med bärselar och där alla som är med öppnar upp för att prata sig igenom processen.

Det senare är viktigt: att man kan guida varandra och vägleda gör lyftet säkrare. Det är ingen slump att de företag som kan leverera tunga lyft och sköta tunghantering ofta är riktigt sammansvetsade grupper. Kommunikation är A och O.

28 May 2023