Inför flytten

Ska ni flytta isär?

Att flytta brukar vara en positiv händelse i ens liv. Man kanske har tröttnat på den egna bostaden och önskat sig något nytt och fräscht. Kanske man har blivit fler och behöver en större bostad. Eller så har man bestämt sig för att flytta isär. I vilket fall, brukar själva flytten vara lättast. Då har man bestämt sig för hur man vill leva sitt liv, och de båda som fattat beslutet har kommit fram till ett avslut. Sedan kommer den känslosamma biten, och den processen kan vara ganska lång. Är det så att det endast är den ena parten som har fattat beslutet, har säkert den känslomässiga biten redan ägt rum innan beslutet tillkännages.

Har ni löst hur ni ska dela på sakerna?

Oavsett hur ni kommit fram till beslutet, och ni ska flytta isär, är det många saker som ska lösas. Att flytta isär innebär för många inte bara att packa sina saker och flytta iväg. De saker som man har haft gemensamt måste delas mellan er på något sätt. Och hur gör ni då? Är man sams om hur sakerna ska delas är ju det det allra bästa. Många brukar bortse från att strida om sakerna, men inte alla. Hur gör man om man inte kommer överens?

Det är då man bör ta kontakt med en advokat. Om inte annat så för att ta reda på hur juridiken ser på en bodelning.

Många flyttar snabbt ihop

Många par flyttar ganska tidigt i förhållandet in hos varandra. Man tycker det är härligt att den man är förälskad i bor tillsammans med en, och man flyttar kanske till något nytt och gemensamt för båda. När grälen kommer och man är väldigt osams, kommer slitningarna på relationen. Det som först såg ut att vara en bra idé känns inte så längre. Många par är ovetande om att så länge man är sambor har man inte så stora rättigheter om de gemensamma sakerna. Det är endast de sakerna som har köpts för det gemensamma boendet som man i så fall kan dela på. Gifta par kan på ett helt annat sätt dela sakerna sins emellan i hälften. De har vad man kallar det på juridiksvenska giftorätt på hälften av allt man har gemensamt.

När man inte kommer överens

Så förutom själva den praktiska flytten och städningen, måste ni komma överens om hur ni delar alla sakerna mellan er. Kommer ni inte överens kan man kalla in en advokat som förrättar en bodelning mellan er. Den personen gör då en boutredning. Hen utreder först vad som finns i det gemensamma "boet" och vad som man kan dela på. Sedan presenterar hen en bodelningshandling. Då har ni 4 veckor på er att eventuellt överklaga det. Är man inte nöjd kan man välja att stämma den andra i en civil domstol.

Då blir det en rättegång

I rättssystemet skiljer man mellan offentliga rättegångar (som handlar om brott mot lagen av något slag) och tvister i civila mål, som en tvist efter ett uppbrott och skilsmässa kan handla om. Det är inte lätt att vinna, om tvisten går till rättegång, och det innebär en stor ekonomisk risk att stämma den andra. Förlorar man, blir man betalningsskyldig, inte bara till den egna advokaten, utan även den andras advokatkostnader och rättegångskostnader.

Det handlar om flera hundratusentals kronor. Har man en hemförsäkring kan den gå in och betala majoriteten av beloppet, dock inte egenavgiften, som brukar hamna på mellan 20.000 och 30.000 kronor, beroende på vilken hemförsäkring man har haft. Har man mindre än 200.000 kronor i årsinkomst, kan man få rättshjälp, vilket innebär att domstolen går in och betalar, men endast en liten summa till den advokat som du har anlitat. Därför är det bästa, antingen att ni själva kan komma överens, eller att en advokat kan hjälpa er att komma överens.

23 Feb 2018