Inför flytten

Hur avslutar man ett dödsbo?

När en person avlider så finns det mycket att hantera; begravningen, sorgen och även dödsboet. Ett dödsbo räknas som en juridisk person. Vi har samlat information här för att hjälpa dig.

Ett dödsbo är den avlidnes samlade tillgångar och skulder och dödsboet räknas som en juridisk person. Dödsboet blir i första hand förvaltat av samtliga dödsbodelägare - detta kan vara make, maka eller barn. Om det däremot finns ett testamente så är det enbart den person som är nämnd i testamentet som förvaltar dödsboet. I ett dödsbo där det inte finns ett testamente eller någon som ärver tilldelas detta istället den Allmänna arvsfonden. Ett dödsbo blir avslutat när alla tillgångar är skiftade och alla över- och underskott på kontot är reglerade. En inkomstdeklaration för dödsboet måste också ske senast den 1 maj.

Att tänka på när du står som ansvarig

Som ansvarig finns det mycket att hantera när en anhörig avlider. Så fort en anhörig avlider övergår alla dennes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Det första du som anhörig måste göra är informera alla runt omkring dig om dödsfallet, kontakta banken för att stoppa autogiro och säga upp andra avtal. Som en dödsbodelägare kan du aldrig bli betalningsansvarig för några skulder som finns. Detta kan enbart ske om dödsbodelägaren har tagit tillgångar från den avlidnes tillgångar innan skulderna blev betalda. Något annat att tänka på är att eftersända posten till den som har ansvaret för dödsboet. Du kan göra detta genom att kontakta skatteverket och adressändring. Bouppteckningen måste skickas till Skatteverket inom 3 månader.

Få hjälp under den svåra tiden

När en närstående avlider är detta självklart en svår tid. Inte enbart måste du hantera sorgen, utan det finns även dödsboet och begravningen att hantera. Hanteringen av dödsboet är inte alltid enkel och inte alla kommer överens om hur det ska skötas. Om detta händer kan en boutredningsman behöva utses för att medla mellan olika parter. Om du behöver hjälp med den ekonomiska delen måste du skriva en fullmakt för att kunna överlämna ansvaret. När det kommer till att planera begravningen är det viktigt att hitta en professionell och hjälpsam begravningsfirma. En begravningsfirma kan hjälpa dig med hela planeringen av begravningen. De lyssnar på dig och hjälper dig att planera en begravning som passar din anhörige. De har också kontakt med lokala florister och musiker för att underlätta för dig. Tänk på att begravningen måste ske inom en månad efter dödsfallet.

10 May 2020