Inför flytten

Högre krav på en flyttfirma på Östermalm

Om man är verksam som flyttfirma i Stockholm så finns det några områden som ställer högra krav på kvalitet och som därför kan generera mer pengar. Här handlar det främst om Östermalm och det är tack vare dn ekonomiska situationen som de boende där har som dessa högre krav ställs. Vi generaliserar naturligtvis lite här och ska då tillägga att alla personer på Östermalm inte är ekonomisk oberoende eller väldigt rika – det finns även de som har en mer blygsam inkomst där.

Men – det faktum att Östermalm är det område i Stockholm där lägenheter är allra dyrast och mest exklusiva gör att man som flyttfirma måste vara mer noggrann och försiktig än vad en flyttfirma ute i förorten behöver vara. Naturligtvis så slarvar aldrig en flyttfirma och håller på att kasta möbler eller behandla annat bohag oförsiktigt – men om man ser till Östermalm så blir detta än mer påtagligt.

Det kan här nämligen handla om möbler, tavlor, porslin och annat som uppgår till flertalet miljoner kronor och att – om man som flyttfirma – klarar att bära detta utan problem även kan bli rikligt belönad på köpet. Det är också därför just Östermalm blir ett attraktivt område för en flyttfirma och detta då man – helt enkelt – får betydligt mer betalt där än i andra områden i Stockholm. Till riskerna hör dock att man som flyttfirma på Östermalm – som i alla andra delar av Stockholm och Sverige – måste lämna en garanti på jobbet och om där har sönder något så kan det bli väldigt kostsamt.

Svårare uppdrag för en flyttfirma på Östermalm

Här handlar det om ett slags risk-and-reward- moment som verkligen inte passar alla och här kan alltså en flyttfirma medvetet välja att avstå från jobb just på Östermalm. Lägger man dessutom till att det på Östermalm ofta handlar om gamla hus där hissar kanske inte finns, där trappor och passager är smala så blir jobbet för en flyttfirma än mer riskfyllt och ser man till detta så är det heller inte så konstigt att många avstår från jobb just där. En flyttfirma på Östermalm måste – på grund av dessa trånga passager och bristande tillgång på hissar – ofta även använda sig av liftar och att frakta möbler vi kranar.

Detta gör att alla inte är lämpliga då sådana verktyg är ganska dyra och ovanliga och vill man skaffa sig en del av marknaden på Östermalm som flyttfirma så är detta nästan ett måste. Kan man investera i sådana hjälpmedel eller se till att hyra sådana billigt så finns det dock alla möjligheter att som flyttfirma börja tjäna grova och snabba pengar. Behovet finns alltid och flyttar sker dagligen; dock måste man , som sagt, se till att man verkligen klarar av de uppdrag man ställs inför.

En noggrann översikt av de anställda och av sina hjälpmedel är alltså något som måste ske om man som flyttfirma vill börja ha Östermalm som arbetsområde. Annars får man – helt enkelt – söka sig till den stora marknad som finns utanför detta lite mer exklusiva område i Stockholm.

30 Dec 2022