Inför flytten

Hitta rätt flyttfirma i Stockholm

Att flytta är något som de allra flesta människor någon gång ställs inför och detta särskilt om man bor i en större stad som Stockholm. I Stockholm råder det just nu en ganska extrem bostadssituation och där måste man alltså som boende – om man inte äger sin fastighet – vara beredd att med ganska kort varsel flytta. Detta drabbar främst yngre människor och tyvärr är det något som äver ser ut att hålla i sig på sikt – så länge man inte bygger fler hus och bostäder till det stora antalet människor som dagligen flyttar till staden så är det heller ingen lösning i sikte. Det sker alltså överlägset flest flyttar till- och inom Stockholm och därför finns det också överlägset flest flyttfirmor just där.

Att flytta i Stockholm är alltså något som de flesta är beredda på att någon gång göra och därför är också behovet av att hitta en flyttfirma som störst där. Något som alltså inte är något problem – att hitta en flyttfirma i Stockholm är inga som helst problem utan där ligger snarare svårigheten i att hitta rätt. För just i Stockholm så är nämligen inte konkurrensen mellan flyttfirmor enbart av godo för kunderna utan det kan lika gärna vara något som ligger dem i fatet. I och med att flyttbranschen i Stockholm är så stor så innebär detta tyvärr också att kvaliteten mellan en flyttfirma kan skilja sig ganska rejält mot en annan och här måste man alltså se upp.

Det finns alltid en viss risk inblandad i att anlita en flyttfirma och detta oavsett var man bor – men just i Stockholm så blir denna risk betydligt större. Det kan vara så att du som kund anlitar en flyttfirma som dels förstör dina möbler och dina saker och som dels också – i vissa extrema fall – stjäl saker från dig. Som kund måste man alltså i Stockholm – på ett helt annat sätt – kolla upp den flyttfirma man står inför att anlita. Här menar vi att man kollar upp eventuella referenser till tidigare kunder i Stockholm, att man aldrig betalar något i förskott samt att man får en garanti av denna flyttfirma innan de sätter igång. Man ska alltså inte misstro och dra alla över en kam – det handlar mer om att i så stor grad som möjligt gardera sig mot risken att bli blåst av en flyttfirma i Stockholm.

Betala inte för mycket för en flyttfirma i Stockholm

Det positiva med att det finns så pass många flyttfirmor att välja bland i Stockholm handlar om det rent ekonomiska. För att hävda sig i branschen och för att lyckas attrahera kunder så har man nämligen som flyttfirma i Stockholm tvingats sänka sina priser ganska rejält och dessutom erbjuda fler saker som ingår i priset också. Här kan det handla om att en flyttfirma i Stockholm bakar in transport, packning och bärande av möbler i priset – ett pris som alltså redan är lågt. Här har man alltså en stor fördel som kund – förutsatt då att man gjort läxan som vi nämnde ovan.

10 May 2017