Inför flytten

En vårdnadstvist: En guide till föräldrar

Har du någon aning om vad en vårdnadstvist handlar om? Om du inte har det kan du läsa här för att få en bättre förståelse för vad som händer och varför.

En tvist uppstår när två eller fler personer inte kan komma överens. I fallet med en vårdnadstvist handlar det om att två föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan enas om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut för deras gemensamma barn.

Det är inte ovanligt att en tvist om dessa frågor uppstår i samband med skilsmässa eller separation. I de flesta fall vill föräldrarna ha rätt att träffa sitt barn så ofta som möjligt. Då delar de även på vårdnaden. Ibland kan dock den ena föräldern anse att den andra parten inte är lämplig.

En vårdnadstvist kan inledas genom en stämningsansökan.

För att det ska uppstå en tvist om vårdnad av barn behöver den ena föräldern lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. På så sätt inleds ett rättsligt förfarande. En tvist kan också uppkomma i samband med äktenskapsskillnad.

I tingsrätten försöker man på alla sätt och vis att hjälpa de berörda föräldrarna att nå en lösning som främst tar hänsyn till barnets välbefinnande. Det är vanligt att mammor i högre utsträckning än pappor får medhåll i tvister. Dock bör båda ha lika möjligheter att erhålla vårdnaden. I slutändan prioriteras alltid barnets välmående.

När två föräldrar inte kan enas om vårdnaden av sina gemensamma barn och en vårdnadstvist uppstår, blir det nödvändigt att gå igenom ett rättsligt förfarande. Genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten initieras processen och båda parterna kommer att presentera sina argument inför domstolen. För erfarna advokater se vårdnadstvist.nu.

18 Jun 2023