Inför flytten

En utlandsflytt är spännande

Om man känner att man kört fast i sin tillvaro och i sitt liv – något som de allra flesta någon gång gör – så kan det vara läge att på något sätt söka en nystart. Hur denna nystart sedan ter sig och ser ut beror lite på i vilken fas man befinner sig i livet. För en person som är mitt i livet, har barn och familj så kanske denna förändring får begränsas till att man lägger om sin kost, att man börjar träna eller att man säger upp sig och börjar en ny karriär i yrkeslivet.

För en yngre person som inte har ansvar för barn så kan denna förändring dock bli betydligt större än så och här kan vi verkligen rekommendera att man genomför en utlandsflytt. Att man under en period i sitt liv bor i ett annat land ger alltid en belöning i form av att man lär känna en ny kultur, att man lär sig att ta ansvar för sig själv och sitt eget liv samt att man även får nyttiga erfarenheter som man har med sig resten av livet. En ung person som – så att säga - har världen framför sina fötter bör också sätta ner dessa fötter någonstans i världen och prova på en utlandsflytt – antingen för studier eller för att arbeta; eller om budgeten tillåter: för att bara njuta av ett nytt liv.

Vilka länder är då bäst lämpad att flytta till? Ja, här får man låta sitt eget tycke och smak råda och om man ser till dagens läge så är ett land i Europa kanske att föredra, vi bortser här från det faktum att det råder oroligheter runt omkring i världen och ser istället till att vi i Sverige är med i EU och att vi av den anledningen har lättare att bosätta oss inom Europa – förutsatt förstås att landet i fråga också är medlemmar i denna europeiska gemenskap.

Det finns dock ett undantag här och detta är paradoxalt det land som vi svenskar flyttar till i störst omfattning. Vilket land är det då som attraherar svenskar till en utlandsflytt? Naturligtvis så är det Norge.

Flytta till Norge och tjäna pengar

Vi kan här verkligen rekommendera en ung människa att flytta till vårt västra grannland och vi gör detta av främst en anledning – den ekonomiska. För en ung person som kanske haft svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden så är Norge ett säkert kort; ett kort som dessutom ger väldigt bra betalt.

Vid en utlandsflytt till Norge så får man allt det vi nämnde ovan – man får lära sig om ansvar, man får ett äventyr, man får viktiga erfarenheter – och man får därtill också väldigt bra betalt för det. Pengar som man därefter kan använda som grund inför framtiden eller som en bra plåt till att fortsätta att resa och kanske bosätta sig i ett annat land. Norge är i det avseendet det bästa landet för en utlandsflytt – åtminstone som den första man gör i sitt liv.

Läs mer om utlandsflytt här.

 

27 Oct 2017