Inför flytten

Att jobba i och kring Arlanda – yrken

Har du redan ringt en flyttfirma i Märsta för att du vill flytta till Märsta och för att komma riktigt nära ditt nya jobb på Arlanda? Faktum är att en hel del lockas av miljön kring en flygplats. Det är mycket som händer och saker och ting är ofta fascinerande välorganiserat. 

Att jobba på en flygplats innebär allt som oftast ganska hektiska arbetsdagar i en internationell miljö – något som lockar många. Men vad kan man egentligen göra – förutom att faktiskt flyga planen?

Butiksmedarbetare

En flygplats av den storlek Arlanda är har som regel många människor i rörelse, stora tider av dygnet. En del av dem spenderar många timmar väntades på sitt flyg, varav många gärna ägnar sin tid åt shopping. Att arbeta i butik generellt kan innebära ganska hektiska arbetsdagar – i en populär butik på Arlanda lär det definitivt göra det. 

Något som många arbetsgivare gärna ser är att man kan fler språk än svenska och engelska. Ofta är engelska, utöver svenskan, ett krav för att få anställning i dessa butiker. Om du därtill kan tala till exempel franska, tyska eller spanska kan du ha en fördel gentemot andra sökande. 

Flytt och frakt

Sverige är Skandinaviens största flygfraktsmarknad, med ungefär 300 000 ton som fraktas årligen härifrån. Arlanda är en av de tre flygplatser i landet som kan hysa rum åt tyngre fraktflyg. Exakt hur man jobbar med flytt och frakt kan givetvis variera. 

Till exempel kan du jobba på en flyttfirma i Märsta som specialiserar sig mot utlandsflyttar. Ofta har man då samarbete med agenter runtom i Europa och världen för att se till att flytten går så smidigt som möjligt för kunden. 

Normalt sker lasttransporter med lastbil till Arlanda, för att sedan gå ut till exempelvis Norge eller Finland. Arlanda och Märsta ligger i ett förmånligt geografiskt läge för att skicka ut frakt till just dessa länder. Medan en flyttfirma i Märsta kanske skulle köra ut gods hit, kanske dock ett annat bolag i exempelvis Jönköping kör sin last till Malmös flygplats. 

Flygledare

Flygledare är ett yrke som lockar många. Tyvärr, för många, är det en liten andel av de sökande som faktiskt kommer in på en utbildning, klarar av den och sedermera får jobb. Yrket som flygledare ställer mycket höga krav på den enskilda personen och dennes simultanförmåga, ansvarskänsla och kommunikationsförmåga. 

Den som vill ha en snabb väg in i yrkeslivet efter gymnasiet kanske inte bör söka sig direkt till det här yrket – såvida man inte har ett brinnande intresse för det. En snabbare väg in till en stabil lön vore till exempel att kontakta en flyttfirma i Märsta om anställning. 

15 Sep 2018