Inför flytten

Är du som köpare fri från ansvar?

Du och din partner har precis flyttat in i ert drömhus och det är till en början precis vad ni hoppats på. Barnen har varsitt rum, det finns en stor tomt att leka på, ni har härliga ytor och allt känns bara underbart. Det som dock händer är att det börjar bildas en stor fuktfläck i anslutning till ert badrum. Något som konstateras vara en vattenskada som måste åtgärdas.

Felet är naturligtvis inte ert; ni har ju bara bott där i någon månad och därför så är det också naturligt att säljaren står för kostnaden. Eller?

Nej, det är inte helt klart att det är så. För att säljaren ska kunna hållas som ansvarig så krävs det att felet räknas inom begreppet dolda fel - i ett hus så är det inte helt lätt att bena ut vilka fel som är dolda och vilka som man “borde upptäckt”. konflikter gällande dolda fel är tyvärr vanliga och tyvärr så är det också frågor som är omöjliga att sia om utslaget kring. Innan vi visar på några exempel på vad som gäller så skulle vi också vilja att det - en gång för alla - togs fram tydliga regler. Idag kan det vara väldigt godtyckligt och därför så bör man också se till att regelverket ses över.

Dolda fel då; har du något ansvar som köpare? Definitivt. Faktum är att du har det största ansvaret då det är din uppgift att undersöka huset innan. Det gäller allt som du kan se. Något som innebär att du förmodligen inte kan veta vad som är rätt och fel utan där en besiktningsman måste anlitas.

Det är något som vi rekommenderar alla husköpare. Gärna med andra kompletterande undersökningar också. Anlitar du en besiktningsman så kommer han att undersöka huset okulärt och dokumentera saker han anser felaktiga/bristfälliga. Det ger er en bra bild av vilket skick huset i fråga håller.

Och: väljer ni att komplettera besiktningsmannen med en rörmokare, en elektriker och exempelvis ett företag för en radon- eller fuktmätning så är ni ännu säkrare. Det kostar - men det är en försäkring i en eventuell konflikt gällande dolda fel i ert hus.

Husets ålder spelar stor roll

Många viftar lite för snabbt med en flagga märkt dolda fel. Alla fel som kommer upp är inte dolda fel. Bara för att man inte kunnat se dem vid en besiktning så kommer man inte per automatik att få ersättning av säljaren. Ett tydligt exempel på detta gäller husets förväntade skick.

Det vill säga: Köper du ett hus som är över sextio år och där inga större renoveringar skett så kan du heller inte förvänta dig att tak, grund och allt annat är i toppskick. Där kan en fuktskada således - baserat på husets ålder - inte räknas inom begreppet dolda fel. Om en fuktskada däremot kommer i ett helt nyrenoverat hus så har du en bättre chans.

Viktigt att poängtera är säljaren också har ett stort ansvar. Det ligger i att informera er om husets skick. Skulle han utelämna information om eventuella fel så gör han fel. Däremot så kan det krävas juridisk hjälp för att bevisa säljarens vetskap; något som ytterligare försvårar en process gällande dolda fel i hus.

Lästips: Dolda fel - friskrivningsklausul

27 May 2019